2014-12-04 - Съдебна палата, гр. Прищина
Фирма ЕНЕРГИЯ-БГ с президент инж. Руслан Тунтов има удоволствието да участва в проектирането и пускането в експлоатация на най-голямата в Европа термопомпена инсталация с вертикални сондажи. Проекта представлява осигуряване на топло и студозахранване на сградите на Съдебната палата в гр. Прищина. Проектирани и изпълнени са 212 вертикални сондажа, всеки с дълбочина 125 м, захранващи 2 броя термопомпи вода-вода, всяка с мощност от по 1000 кВт. За нуждите на обекта сме предвидили термопомпа въздух-вода с мощност 786 кВт., сух охладител с мощност 500 кВт. Осигуряването на ТВБН е изцяло от термопомпената инсталация и проектираните и монтирани 42 бр. слънчеви колектори.
ИНВЕСТИТОР - Европейска Общност
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ - ГБС Инжинеринг
РЗП - 50 000 м2
Проектантски екип част ГЕОТЕРМИЯ - ЕНЕРГИЯ-БГ

2008-10-17 - фирма ENERGIA-BG в нов офис
Фирма ENERGIA-BG, e вече в нов офис със следните координати:

София 1680
Ул. „Невестина скала“ N 18
Телефон: 02/ 858 49 99
Тел./Факс: 02/ 858 40 88
E-mail: info@energia-bg.com
Web: www.energia-bg.com


Назад