В проектантския отдел на ENERGIA-BG работят инженери, завършили Техническия университет в гр.София, специалност "Топлотехника" и университета за архитектура и строителство - ВИАС , специалност ВиК. Те изготвят проекти за всякакъв тип обекти - фамилни къщи, административни и промишлени сгради, хотели, магазини.

Проектантите са специализарали във фирмите-партньори на ENERGIA-BG и залагат най-съвременните технолигии и материали за практическото изпълнение на проектите си. За перфектното и бързо изготвяне на техническата документация се използват специализирани компютърни програми за проектиране.

Ние не продаваме просто стоки или съоръжения. Ние решаваме проблемите като започваме от проучването на обстановката и провеждане на всички необходими измервания или изчисления, проектиране на съответните инсталации, извършване на развойната дейност по изработване на специфични и уникални съоръжения или доставка на готови такива, монтаж, настройка, изпитване на ефекта, обучение на експлоатационния персонал и гаранционен и следгаранционен сервиз.

Ние сме в състояние да решим проблема Ви благодарение на дългогодишен опит в решаването на особени уникални задачи в научно-изследователски и развойни звена.